Produkty

Chemia kliniczna

produkt/nazwa nr kat. opis opakowanie
Albumina A7502-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, BCG, 630 nm 100ml
Albumina A7502-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, BCG, 630 nm 500ml
Albumina std A7502-STD 4,0 g/dl (40 g/l) 15ml
Alkohol A7504-39 odczynnik proszkowy, metoda enzymatyczna, ADH, 340 nm 6x6,5ml
Alkohol A7504-150 odczynnik proszkowy, metoda enzymatyczna, ADH, 340 nm 10x15ml
Alkohol std A7504-STD 100 mg/dl (1g/l = 1‰ = 21,71 mmol/l) 5ml
Amoniak/Alkohol kontr. I/II A7504-CTL surowica ludzka, 2 poziomy 2x5ml
Aminotransferaza alaninowa/ALT/GPT A7526-120 dwusładnikowy, metoda kinetyczna, IFCC, 340 nm 120ml
Aminotransferaza asparaginowa/AST/GOT A7561-120 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna, IFCC, 340 nm 120ml
Amoniak A7553-85 odczynnik proszkowy, metoda: α-ketoglutaran, 340 nm 85ml
Amoniak std 1 A7553-STD1 100 μmol/l 4ml
Amoniak std 5 A7553-STD5 500 μmol/l 4ml
Amoniak/Alkohol kontr. I/II A7504-CTL surowica ludzka, 2 poziomy 2x5ml
Amylaza A7564-30 gotowy do użycia, metoda kinetyczna, CNPG3, 405 nm 30ml
Amylaza A7564-60 gotowy do użycia, metoda kinetyczna, CNPG3, 405 nm 2x30ml
Amylaza A7564-150 gotowy do użycia, metoda kinetyczna, CNPG3, 405 nm 5x30ml
Białko całkowite T7528-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, biuret, 540 nm 100ml
Białko całkowite T7528-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, biuret, 540 nm 500ml
Białko całkowite standard T7528-STD 8,0 g/dl (80 g/l) 15ml
Bilirubina bezpośrednia B7538-100 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, diazo, 540 nm 100ml
Bilirubina bezpośrednia B7538-500 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, diazo, 540 nm 500 ml
Bilirubina całkowita B7576-100 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, diazo/DMSO, 540 nm 100ml
Bilirubina całkowita B7576-500 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, diazo/DMSO, 540 nm 500ml
Bilirubina całk./bezpośrednia kalibrator B7538-CAL całk. 5,0 mg/dl (85,5 μmol/l), bezpośr. 3,0 mg/dl (51,3 μmol/l), surowica 3ml
BUN (azot mocznikowy) B7552-120 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna, ureaza, IFCC, 340 nm 120ml
BUN (azot mocznikowy) B7552-360 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna, ureaza, IFCC, 340 nm 360ml
BUN standard B7550-STD 20 mg/dl (3,33 mmol/l), mocznik 42,8 mg/dl (7,13 mmol/l) 15ml
Chlorki C7501-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, rodanek, 480 nm 100ml
Chlorki standard C7501-STD 100 mEq/l 15ml
Cholesterol C7510-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, 520 nm 100ml
Cholesterol C7510-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, 520 nm 500ml
Cholesterol standard C7510-STD 200 mg/dl (5,2 mmol/l) 15ml
Cholesterol HDL / PEG H7511-60 odczynnik strącający, polietylenoglikol 2x30ml
Cholesterol HDL standard H7511-STD 50 mg/dl (1,3 mmol/l) 15ml
auto-HDL Cholesterol H7545-40 oznaczanie bezpośrednie w analizatorach automatycznych, 546/660 nm 40ml
auto-HDL Cholesterol H7545-80 oznaczanie bezpośrednie w analizatorach automatycznych, 546/660 nm 80ml
auto-Cholesterol HDL/LDL kalibrator H7545-CAL   2ml
auto-LDL Cholesterol L7574-40 oznaczanie bezpośrednie w analizatorach automatycznych, 546/660 nm 40ml
auto-LDL Cholesterol L7574-80 oznaczanie bezpośrednie w analizatorach automatycznych, 546/660 nm 80ml
auto-Cholesterol HDL/LDL kalibrator H7545-CAL   2ml
D-Dimer DZ179A-K metoda immunoturbidymetryczna 28ml
D-Dimer kalibrator DZ179A-CAL ciekły, 5 poziomów 5x1ml
D-Dimer kontrola DZ179A-CTL liofilizat 2x1ml
CRP - HS /WR/ C7568-40 metoda immunoturbidymetryczna, liniowość 0,01-32,0 mg/dl (0,1-320 mg/l) 40ml
CRP - HS /WR/ C7568-100 metoda immunoturbidymetryczna, liniowość 0,01-32,0 mg/dl (0,1-320 mg/l) 100ml
CRP kalibrator zestaw C7568-CAL 5 poziomów, gotowy do użycia 5x2ml
CRP kontrola I/II C7568-CTL 2 poziomy, gotowa do użycia 2x3ml
CRP - US CRP/U2A   60ml
Dehydrogenaza mleczanowa/LDH L7572-150 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna Wacker/TRIS, 340 nm 150ml
Dehydrogenaza mleczanowa/LDH L7572-450 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna Wacker/TRIS, 340 nm 450ml
Fosfataza alkaliczna/ALP A7516-120 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna pNPP/AMP, 405 nm 120ml
Fosfataza alkaliczna/ALP A7516-360 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna pNPP/AMP, 405 nm 360ml
Fosfataza kwaśna/ACP (całk./sterczowa) A7503-100 odczynnik proszkowy, metoda kinetyczna, α-naftylofosforan, 405 nm 10x10ml
Fosfor P7516-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, molibdenian, 340 nm 100ml
Fosfor P7516-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, molibdenian, 340 nm 500ml
Fosfor standard P7516-STD 5,0 mg/dl (1,6 mmol/l) 15ml
Fruktozamina F7546-110 odczynnik proszkowy, metoda kolorymetryczna, NBT, 550 nm 10x11ml
Fruktozamina kalibrator F7546-CAL   2ml
Fruktozamina kontrola I/II F7546-CTL dwa poziomy 2x2ml
GGTP G7571-120 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna wg Szasz, 405 nm 120ml
GGTP G7571-360 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna wg Szasz, 405 nm 360ml
Glukoza-Hexo G7517-100 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, heksokinaza/G6PDH, 340 nm 100ml
Glukoza-Hexo G7517-500 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, heksokinaza/G6PDH, 340 nm 500ml
Glukoza-Oxy G7521-100 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, oksydaza/Trinder, 500 nm 100ml
Glukoza-Oxy G7521-500 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, oksydaza/Trinder, 500 nm 500ml
Glukoza standard G7521-STD 100 mg/dl (5,55 mmol/l) 15ml
Glukozo-6-fosforan/G6PD G7583-180 odczynnik proszkowy, metoda kinetyczna G-6-P, 340 nm 180ml
G6PD kontrola G7583-CTL   6x0,5ml
Hemoglobina H7504-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, Drabkin, 540 nm 100ml
Hemoglobina H7504-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, Drabkin, 540 nm 500ml
Hemoglobina standard H7506-STD 12,0 g/dl (7,45 mmol/l) 2ml
Hemoglobina kontrola H7506-6   3x2ml
Hemoglobina glikowana G7539-80 separacja na kationicie, odczyt kolorymetryczny, 415 nm 80 ozn.
Hemoglobina glikowana - zestaw G7540-40 separacja na kationicie, odczyt kolorymetryczny, 415 nm, standard, kontrole 40 ozn.
Hemoglobina glikowana - zestaw G7540-80 separacja na kationicie, odczyt kolorymetryczny, 415 nm, standard, kontrole 80 ozn.
Hemoglobina glikowana standard G7540-STD 10.0% 1ml
Hemoglobina glikowana kontrola I/II G7540-CTL hemolizat ludzkich erytrocytów, 2 poziomy 2x1ml
glikoHemoglobina HbA1c H7541-40 metoda immunoturbidymetryczna, oznaczenie bezpośrednie na analizatorach automatycznych, 650 nm 40ml
glikoHemoglobina HbA1C H7541-120 metoda immunoturbidymetryczna, oznaczenie bezpośrednie na analizatorach automatycznych, 650 nm 120ml
glikoHemoglobina HbA1C LIZAT H7541-LYS odczynnik lizujący 500ml
glikoHemoglobina HbA1C kontrola H7541-CTL hemolizat ludzkich erytrocytów, 2 poziomy 2x0,5ml
glikoHemoglobina HbA1C kalibrator H7541-CAL 4 poziomy 4x0,5ml
Homocysteina zestaw H7575-57 metoda CBS-CBL, 340 nm 57ml
Homocysteina kalibrator H7575-CAL 4 poziomy, surowica ludzka  
Homocysteina kontrola I/II/III H7575-CTL surowica ludzka, 3 poziomy 6x5ml
β-Hydroksymaślan H7587-58 zestaw ze standardem, metoda kolorymetryczna, 505 nm 58ml
β-Hydroxymaślan kontrola H7587-CTL surowica ludzka (β-hydroksymaślan, paracetamol, salicylany, teofilina) 3x5ml
β-Hydroxymaślan standard H7587-STD 1,0 mM 3ml
Kinaza kreatynowa/CK-NAC C7522-150 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna, 340 nm 150ml
Kinaza kreatynowa/CK-NAC C7522-150 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna, 340 nm 450ml
Kinaza keatynowa frakcja MB/CK-MB C7562-65 odczynnik proszkowy, metoda kinetyczna, immunoinhibicja, 340 nm 10x6,5ml
Kinaza kreatynowa CK-MB kontr. I/II C7562-CTL surowica ludzka, 2 poziomy 2x3ml
Kreatynina C7539-100 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna wg Jaffe, 510 nm 100ml
Kreatynina C7539-500 dwuskładnikowy, metoda kinetyczna wg Jaffe, 510 nm 500ml
Kreatynina enzymatyczna C7548-120 metoda enzymatyczna 120 ml
Kreatynina standard C7513-STD 2,5 mg/dl (221 μmol/l) 15ml
Kwas mlekowy L7596-50 dwuskładnikowy, metoda punktu końcowego, oksydaza/Trinder, 550 nm 50ml
Kwas mlekowy standard L7596-STD 5 mmol/l 15ml
Kwas moczowy U7581-100 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, oksydaza, 520 nm 100ml
Kwas moczowy U7581-500 gotowy do użycia, metoda punktu końcowego, oksydaza, 520 nm 500ml
Kwas moczowy standard U7580-STD 5,0 mg/dl (0,3 mmol/l) 15ml
Kwasy żółciowe DZ042A-K01 dwuskładnikowy, zestaw z kalibratorem, metoda enzymatyczna 80ml
Kwasy żółciowe kontrola DZ042A-CTL 2 poziomy, liofilizat 2x1ml
Lipaza C7503-40 zestaw ze standardem, metoda enzymatyczna, 1,2 gliceryd, 550 nm 4x10ml
Lipoproteina (a) L7597-40 dwuskładnikowy, immunoturbidymetria ilościowa, 340 nm 40ml
Lipoproteina (a) kalibrator L7597-CAL 5 poziomów, gotowy do użycia 5x1ml
Magnez-XB HM929-60 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, Magon, 550 nm 60ml
Magnez-XB HM929-120 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, Magon, 550 nm 120ml
Magnez standard M7527-STD 2,0 mEq/l (2,4 mg/dl = 0,99 mmol/l) 15ml
Mikroalbumina M7562-100 dwuskładnikowy, immunoturbidymetria ilościowa, 340 nm 100ml
Mikroalbumina kalibrator M7562-CAL surowica ludzka, 6-poziomowy kalibrator 6x1ml
Mikroalbumina kontrola M7562-CTL surowica ludzka 6x7ml
Mikroproteina (mocz/pmr) zestaw P7582-120 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, czerwień pyrogallolowa, 600 nm 120ml
Mikroproteina standard P7582-STD 50 mg/dl 15ml
Mocz kontr. I/II P7582-CTL 2 poziomy 2x10ml
Multikalibrator chemiczny C7506-25 surowica ludzka 5x5ml
Potas DZ113C-K01 dwuskładnikowy, metoda enzymatyczna, 2-poziomowy kalibrator 100ml
Potas kontrola DZ113C-CTL liofilizat, 2 poziomy 2x3ml
Prokalcytonina DZ558A-K dwuskładnikowy, metoda immunoturbidymetryczna 56ml
Prokalcytonina kalibrator DZ558A-CAL 6 poziomów 6x1ml
Prokalcytonina kontrola DZ558A-CTL 2 poziomy 2x3ml
Sód DZ114B-K01 dwuskładnikowy, metoda enzymatyczna, 2-poziomowy kalibrator 100ml
Sód kontrola DZ114B-CTL liofilizat, 2 poziomy 2x3ml
Surowica kontrolna do lipidów I/II L7580-CTL surowica kontrolna ludzka 2x3ml
Surowica kontrolna normalna Pointe N C7590-25 surowica kontrolna ludzka 5x5ml
Surowica kontrolna patologiczna Pointe P C7591-25 surowica kontrolna ludzka 5x5ml
TIBC-Direct I7517-150 metoda immunoturbidymetryczna, chromazurol B, 660 nm 1x90/1x60ml
TIBC-Direct - kalibr. I/II I7517-CAL 2 poziomy 2x1ml
Trójglicerydy T7532-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, GPO/Trinder, 540 nm 100ml
Trójglicerydy T7532-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, GPO/Trinder, 540 nm 500ml
Trójglicerydy standard T7531-STD 200,0 m/dl (2,3 mmol/l) 15ml
Wapń oCPC C7503-240 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, o-CPC, 570 nm 2x120ml
Wapń oCPC C7503-480 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, o-CPC, 570 nm 4x120ml
Wapń A III C7529-100 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, arsenazo III, 650 nm 100ml
Wapń A III C7529-500 gotowy do użycia, metoda kolorymetryczna, arsenazo III, 650 nm 500ml
Wapń standard C7529-STD 10,0 mg/dl (2,5 mmol/l) 15ml
25-OH Witamina D DZ688C-K 3-składnikowy, na analizatory biochemiczne , 5-poziomowy kalibrator  
25-OH Witamina D kontrola DZ688C-CTL odczynnik ciekły 2x1ml
Woda do analiz W7541-500 czysta do analiz, metoda odwróconej osmozy 500ml
Żelazo I7505-100 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, ferrozyna, 560 nm 100ml
Żelazo I7505-500 dwuskładnikowy, metoda kolorymetryczna, ferrozyna, 560 nm 500ml
Żelazo/TIBC - zestaw I7504-120 metoda kolorymetryczna, ferrozyna, 560 nm 120ozn.
Żelazo/UIBC I7506-120 bufor UIBC 120ml
Żelazo standard I7505-STD 500,0 μg/dl (90 μmol/l) 30ml