Produkty

Szybkie testy

Zestawy

produkt/nazwa nr kat. opis opakowanie
ALC Alkohol 101036 mocz pasek – 0,2%
ALC Alkohol 360006 ślina pasek - 0,2-0,5-3%
AMP Amfetamina 102001 mocz pasek/kasetka - 1000ng/ml
AMP Amfetamina 102022 mocz pasek/kasetka - 500ng/ml
AMP Amfetamina 102016 mocz pasek/kasetka - 300 ng/ml
BAR Barbituraty 102002 mocz pasek/kasetka
BUP Buprenorfina 102004 mocz pasek/kasetka
BZD Benzodiazepiny 102003 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
BZD Benzodiazepiny 102025 mocz pasek/kasetka - 200ng/ml
BZD Benzodiazepiny 102031 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
COC Kokaina 102005 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
COC Kokaina 102037 mocz pasek/kasetka - 200ng/ml
COC Kokaina 102026 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
COT Kotynina 102019 mocz pasek/kasetka - 200ng/ml
DOL Dolantyna 102033 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
EDDP (metabolit metadonu) 102021 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
EtG Glukuronid etylowy 102062 mocz pasek/kasetka - 500ng/ml
FYL Fentanyl 102029 mocz pasek/kasetka - 10ng/ml
KET Ketamina 102024 mocz pasek/kasetka - 1000ng/ml
MDA Tenamfetamina 102015 mocz pasek/kasetka - 500ng/ml
MDMA/XTC Ekstazy 102008 mocz pasek/kasetka - 500ng/ml
MET Metamfetamina 102007 mocz pasek/kasetka - 1000ng/ml
MET Metamfetamina 102020 mocz pasek/kasetka - 500 ng/ml
MET Metamfetamina 102018 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
MOR/OPI Morfina/Opiaty 102027 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
MOR/OPI Morfina/Opiaty 102009 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
MOR/OPI Morfina/Opiaty 102010 mocz pasek/kasetka - 2000ng/ml
MQL Metakwalon 102030 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
MTD Metadon 102006 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
OXY Oksykodon 102032 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
PCP Fencyklidyna 102011 mocz pasek/kasetka - 25ng/ml
PPX Propoksyfen 102014 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
TCA Trójcykliczne antydepresanty 102013 mocz pasek/kasetka - 1000ng/ml
TML Tramadol 102028 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
THC Kanabinoidy/marihuana 102012 mocz pasek/kasetka - 50ng/ml
THC Kanabinoidy/marihuana 102017 mocz pasek/kasetka - 25ng/ml
THC Kanabinoidy/marihuana 102023 mocz pasek/kasetka - 150ng/ml
THC Kanabinoidy/marihuana 102038 mocz pasek/kasetka - 300ng/ml
THC Kanabinoidy/marihuana 102039 mocz pasek/kasetka - 500ng/ml
TZD Trazodon 102047 mocz pasek/kasetka - 25ng/ml
ZAL Zaleplon 102049 mocz pasek/kasetka - 100ng/ml
ZOL Zolpidem 102040 mocz pasek/kasetka - 50ng/ml
Multi testy: 2 - 12 parametów 104XXX mocz pasek/kasetka
Multi testy: 2 - 12 parametrów 114XXX ślina kasetka
AMP Amphetamine 106016 krew pełna kasetka
BAR Barbiturates 106002 krew pełna kasetka
BZO Benzodiazepines 106003 krew pełna kasetka
COC Cocaine 106005 krew pełna kasetka
MET Methamphetamine 106018 krew pełna kasetka
OPI Opiate 106009 krew pełna kasetka
TCA Tricyclic Antidepressants 106013 krew pełna kasetka
THC Marijuana 106017 krew pełna kasetka
Multi testy: 2 - 8 parametrów 11100XX krew pełna kasetka
Wykrywanie sfałszowanego moczu (pH, oksydanty, gęstość, azotyny, aldehyd glutarowy, kreatynina) 630925 mocz pasek
Cocaine Test 310110 substancja ampułka
Cocaine Spray 565027 substancja ampułka
Cocaine Wipe 310270 substancja ampułka
LSD 310120 substancja ampułka
Cannabis 310130 substancja ampułka
Metamphetamine 310140 substancja ampułka
Valium & Rohypnol 310190 substancja ampułka
Methadone 310180 substancja ampułka
Methadone (4-MMC) 310340 substancja ampułka
Ketamine 310200 substancja ampułka
GHB (Gamma-Hydroxybutyric acid) 310150 substancja ampułka
Morphine & Heroine 310210 substancja ampułka
Phencyclidine (PCP) 310320 substancja ampułka
Pentazocine 310160 substancja ampułka
Baributrates 310390 substancja ampułka
BMP/PMK 310260 substancja ampułka
Buprenorphine 310220 substancja ampułka
Ephedrine 310240 substancja ampułka
Heroine 310170 substancja ampułka
Cocaine Smell 310111 substancja ampułka
mcPP (Chlorofenil piperazine) 310332 substancja ampułka
Methaqualone 310310 substancja ampułka
General Screening 310331 substancja ampułka
Oxycodone 310300 substancja ampułka
Opiates & Amphetamine 310100 substancja ampułka
Psilocybine 310330 substancja ampułka
GBL (gamma-Butyrolactone) 310250 substancja ampułka
zestaw do identyfikacji substancji narkotycznych duży 310280 substancja ampułka
zestaw do identyfikacji substancji narkotycznych mały 310290 substancja ampułka
Spice - synthetic cannabinoids 310460 substancja ampułka
Cathinone - bath salt, mephedron 310470 substancja ampułka