Produkty

NutriSMART

Test do diagnostyki nietolerancji pokarmowych 

 

 

W ostatnich dwudziestu latach istotnie wzrosła populacja osób, które cierpią z powodu niepożądanych reakcji na żywność nazywanych ogólnie nietolerancją pokarmową.

Bóle głowy, zmęczenie, wzdęcia, biegunka, drażliwość jelit, inne objawy ze strony układu pokarmowego, oraz wielorakie dolegliwości dermatologiczne, to jedne z wielu czasami nakładających się na siebie symptomów, które mogą być powodowane przez nietolerancję pokarmową. Szacuje się, że w krajach rozwiniętych co druga osoba cierpi na objawy związane z nietolerancją pokarmową. Śmiało można powiedzieć, że nietolerancja pokarmowa wraz z szeregiem swoich nieswoistych symptomów powoli przekształca się w poważną chorobę cywilizacyjną. Zazwyczaj jest ona przeoczana przez specjalistów ze względu na wieloznaczność objawów oraz trudności diagnostyczne. Wzrost w społeczeństwie świadomości dotyczącej zdrowia i zdrowego żywienia doprowadził również do wzrostu zainteresowania zrozumieniem nietolerancji pokarmowych.

Objawy nietolerancji pokarmowej mogą być wielopłaszczyznowe i różnić się stopniem nasilenia, począwszy od łagodnego dyskomfortu do ciężkich reakcji zagrażających życiu. Mogą się one pojawić w odstępie od kilku godzin do nawet kilku dni po spożyciu żywności. Stwarza to trudność dla specjalistów (lekarze, dietetycy) oraz dla samych pacjentów w zidentyfikowaniu rodzajów pokarmów odpowiedzialnych za objawy nietolerancji pokarmowej. Jako następstwo tych trudności zrodziło się zapotrzebowanie na szybką diagnostykę nietolerancji pokarmowych, która w prosty i przejrzysty sposób pomoże zidentyfikować rodzaje pokarmów wywołujące niekorzystne reakcje organizmu oraz pomoże specjalistom w wyborze metod terapeutycznych (np. 2 miesięczna dieta eliminacyjna) łagodzących dolegliwości u pacjentów.

NutriSMART® – Co to jest?

NutriSMART® to nieinwazyjny szybki test, który dostarcza informacji o tym, jaki rodzaj żywności może być związany z objawami, w których podejrzewa się nietolerancję pokarmową. W przeciwieństwie do innych testów laboratoryjnych, które dostarczają wyniki w ciągu kilku dni, NutriSMART® daje wyniki w ciągu 30 minut, co sprawia, że jest to:

 

pierwszy w świecie 30-minutowy szybki test

do diagnostyki nietolerancji pokarmowej.

 

W ciągu tak krótkiego czasu test NutriSMART® dostarcza nam wyniki dla 57 najpopularniejszych pokarmów jakie spożywa ludzkość na całym świecie. Do wykonania testu potrzebna jest tylko kropla krwi pobrana z opuszka palca. Oprócz tego może być również zastosowana krew heparynowa, krew pobrana na wersenian dwusodowy, krew żylna, osocze lub surowica. Możliwość użycia wielorakich próbek pacjenta sprawia, że test NutriSMART® może być stosowany również w laboratoriach diagnostycznych.

NutriSMART® - Jakie rodzaje pokarmów są zawarte w teście

 

NutriSMART® - Kto może wykonać test?

Test NutriSMART® przeznaczony jest do wykonywania przez pracowników ochrony zdrowia; lekarzy ogólnych, dietetyków, lekarzy medycyny holistycznej lub diagnostów laboratoryjnych. Test nie jest przeznaczony do samodzielnego wykonania przez pacjenta. Osoby chcące wykonać test nietolerancji pokarmowej - NutriSMART® powinni skontaktować się ze specjalistą.

 

NutriSMART® - Zasada działania

Kiedy spożywamy pokarm, który wywołuje niepożądane efekty, nasz organizm zaczyna traktować jego białka jako zewnętrzny patogen (jak na przykład bakterie). W celu eliminacji tych białek układ immunologiczny naszego organizmu produkuje różne przeciwciała, w tym przeciwciała IgG4.

NutriSMART® to zmodyfikowany test ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay). Zawarta w zestawie kaseta testowa NutriSMART® zawiera 4 rzędy po 5 obszarów testowych (okienek) w każdym rzędzie. W każdym obszarze testowym jeden wzorzec i dwa swoiste wyciągi z pokarmów lub mieszaniny pokarmów opłaszczone są na membranie kasety testowej. Specyficzne przeciwciała IgG4 (sIgG4) z próbki wiążą się z odpowiednimi antygenami. Związane ludzkie sIgG4 wykrywane jest przez specyficzne przeciwciała skierowane przeciw ludzkiemu IgG4. Drugie przeciwciało sprężone z fosfatazą alkaliczną dodaje się w celu wzmocnienia reakcji. Po dodaniu odczynnika barwiącego każde związane sIgG4 wywołuje na membranie kasety barwną reakcję w kolorze indygo. Uzyskane wyniki można odczytać półilościowo gołym okiem dla wszystkich 40 wyciągów z pokarmów lub mieszanin pokarmów. Stężenia sIgG4 klasyfikowane są do trzech poziomów. Odczytywanie odbywa się poprzez porównanie w każdym obszarze testowym nasycenia barwy prążka badanego z wartościami nasycenia barwy prążka wzorca.

 

NutriSMART® - Interpretacja wyników

W diagnostyce sIgG4 nie ma przyjętych określonych wartości jako ściśle zdefiniowanych zakresów. Stężenie sIgG4 jest specyficzne dla danej osoby i nie może być klasyfikowane według ogólnych zakresów. Wzorzec NutriSMART® odpowiada umiarkowanemu stężeniu sIgG4 (poziom 2). Natężenie barwy równe lub wyższe od obserwowanego wzorca (poziom 2 i 3) odpowiada umiarkowanemu lub wysokiemu stężeniu sIgG4.

Wyniki testu nietolerancji pokarmowej powinny zawsze być interpretowane przez przeszkolony personel medyczny w połączeniu ze wywiadem klinicznym pacjenta.

W oparciu o wyniki testów pokarmy nie powinny być całkowicie i trwale eliminowane z codziennej diety. Zaleca się tymczasową dietę eliminacyjną na okres od 1 do 2 miesięcy (zgodnie z zaleceniami lekarza), a następnie powolne ponowne włączanie pokarmu do diety i ponowne wykonanie testu NutriSMART®.

Oznaczania specyficznych przeciwciał IgG4 (sIgG4) może niekoniecznie odzwierciedlać reakcję na samą żywność, ale może być pośrednim markerem przepuszczalności jelit (tj. zespół jelita nieszczelnego). Wykazano, że dieta wykluczająca oparta na badaniu przeciwciał IgG4 poprawia objawy u pacjentów cierpiących na zespół jelita drażliwego.

W obrazie klinicznym pacjenta mamy czasami do czynienia z nakładaniem się alergii pokarmowej na nietolerancję pokarmową. Jednak należy zauważyć, że nietolerancja pokarmowa jest zwykle wynikiem niezdolności naszego organizmu do przetwarzania poszczególnych pokarmów i ich związków, podczas gdy alergia pokarmowa jest reakcją układu immunologicznego mediowanego przez przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom, którymi są poszczególne białka występujące w pokarmach.

 

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą oznaczania testu NutriSMART®.